;

Lim & Tejp

566 produkter

Sortering:

Filtrera

Aceton NITOR

Lösningsmedel för bland annat fett, harts och olja. Färglös lättflytande vätska med märkbar lukt. Fullständigt blandbar med vatten. Inandning eller förtäring i större mängder ger huvudvärk och yrsel. Mycket brandfarlig. Hälsoskadlig.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Akrylatlim PERMABOND TA4605

2-komponents akrylatlim framtaget för att limma feta plaster med låg ytenergi. Limmar polyolefiner som polyeten (PE) och polypropen (PP) utan förbehandling. Passar också bra till att limma olika typer av material med varandra. Snabb härdning vid rumstemperatur. Hög slagstyrka. Kemiskt beständig. Fixturtid 5-10 minuter.
Temperaturområde: -55 °C - +100 °C.

Frätande
Skadlig
   

Akrylatlim PERMABOND TA4610

2-komponents akrylatlim framtaget för att limma plaster med låg ytenergi. Limmar polyolefiner som polyeten (PE) och polypropen (PP) utan förbehandling. Passar också bra till att limma olika typer av material med varandra. Snabb härdning vid rumstemperatur. Hög slagstyrka. Kemiskt beständig. Fixturtid 12-15 minuter.
Temperaturområde: -55 °C - +100 °C.

Frätande
Skadlig
   

Akrylfogmassa SIKA Sikacryl-105 Professional

Akrylfogmassa för tätning inomhus. Kan med fördel användas för akustiktätning, tätning av sprickor, håligheter och andra öppningar. Ljuddämpande egenskaper. Övermålningsbar. Bra vidhäftning mot många olika underlag. Lättarbetad. Lösningsmedelsfri. Ftalatfri. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Temperaturbeständighet: -25°C till +70°C efter torkning.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Akrylfogmassa SOUDAL Soudacryl ST

Akrylfogmassa för invändigt bruk med 12,5% rörelseupptagningsförmåga för mindre risk för sprickbildning. Tål nedfrysning till -10°C utan påverkan. Mycket lätt att använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Används i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk etc.

Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Aktivator LOCTITE SF 7458

Klar färglös, aminfri, lösningsmedelsbaserad ytaktiveringsvätska som används för att öka härdningshastigheten för cyanakrylatlim. Kan för- eller efterappliceras. Vid förapplikation kan den detekteras genom fluorescens. Särskilt lämplig när estetisk och snabb härdning krävs. Lång livslängd. Lågluktande.

Brandfarlig
Frätande
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
   

Aktivator LOCTITE SF 7649

Enkomponent, freonfri, lösningsmedelsbaserad aktivator som påskyndar härdningen av anaeroba limmer och tätningsmedel. Rekommenderas endast för svårlimmade ytor och för passiva material eller inaktiva ytor och stora spalter. Kan även användas när härdningstemperaturen ligger under rumstemperatur. Aktivatorn rekommenderas särskilt för härdningsförhållanden under 15°C.
Mycket brandfarlig.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Aktivator SIKA Aktivator-205

Lösningsmedelbaserad färglös vidhäftningsförbättrare för icke-porösa underlag som metaller, plast, keramiska beläggningar, målade och lackade ytor på icke-porösa underlag. Aktivatorn reagerar med fukt och avger aktiva grupper på underlaget. Dessa grupper agerar som en länk mellan underlaget och primer eller fogmassa/lim. Speciellt anpassad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikaflex och Sikasil lim och fogmassor. Ytorna måste vid applicering vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och kontamineringar. Brandfarlig.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Alg- och mögeltvätt BIOKLEEN Proffs

Högkoncentrerat medel som rengör och sanerar effektiv från smuts och sot, vid kraftig påväxt av alger, mossa och lav mm på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel mm och vid förekomst av kraftiga angrepp av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke. Förhindrar ny påväxt med långtidseffekt på byggnads- och markstensytor i upp till 4-5 år.
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Frätande
Miljöfarlig
Bedömd av BASTA
   

Aluminiumtejp 3M 425

Aluminiumtejp med god värme- och ljusreflektionsförmåga som fungerar som barriär mot fukt, damm, värme och vissa kemikalier. Goda åldringsegenskaper och UV-beständighet. Tjocklek 0,12 mm. Temperaturbeständighet från -54°C till +149°C.

   

Aluminiumtejp 3M Scotch 1404

Används till reparation, fuktspärr eller tätning inom- eller utomhus. Utmärkt till tätning av ventilationskanaler. Flambeständig. Akrylhäftämne. Temperaturbeständighet upp till 150°C.

   

Aluminiumtejp STOKVIS

För reparation, isolering, skydd, förslutning m.m. såväl inom- som utomhus. Eftersom tejpen har ett kraftigt häftämne och tål hög värme, lämpar den sig väl för tillfällig montering och reparation av rör - även under motorhuven på en bil. Används ofta till montering av rörskålar och fuktspärrar. Tejpen är UV-resistent. Temperaturbeständighet från -20°C till +120°C.

   

Aluminiumtejp STOKVIS

Aluminiumfolietejp åldringsbeständig med ett aggresivt acryl häftämne. Tjocklek 0,17mm. För diffusionstätning, avledning av strålningsvärme, skärmning av kabel, emballageförsegling samt tätning av ventilationskanaler.

   

Asfaltlagare POTMIX Reactive

Högkvalitativ asfalt för lagning av svåra asfaltskador t.ex. rondeller eller avfarter till motorvägar. Asfaltmassan stelnar i kontakt med fukt och bevattnas innan komprimering, åtgång ca 1 l vatten per 10 kg asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. Fungerar lika bra sommar som vinter. Produkten är helt lösningsmedelsfri och speciellt framtagen för det nordiska klimatet.
Bruksanvisning: lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 2-4 cm lämnas för asfalten. På svår-fästa ytor rekommenderas Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på, bevattnas, och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

Bedömd av BASTA
   

Asfaltprimer POTMIX

Primer används för att optimera vidhäftningen av Potmix reparationsasfalt till underlaget. Att spraya kanterna på en lagning innan och efter utläggning av asfaltmassa ökar vidhäftningsförmågan och minimerar risken för stensläpp. För att undvika bitumenfläckar så kan finsand med fördel strös på primer och lagning efter utläggning.

Brandfarlig
Bedömd av BASTA
   

Backspegellim LOCTITE AA 319

1-komponents akryllim för strukturlimning av material som glas, metall, keramer och plaster. Typiska applikationer är bland annat limning av backspeglar på glas. Kompenserar för olika värmeexpansion hos delarna. Aktivatornät bör användas för att säkerställa snabb och säker härdning. 
Fixeringsstid: 1 min. 
Temperaturbeständighet: Upp till 120°C.

Frätande
Skadlig
   

Bandningstejp STOKVIS "Mopp"

Denna enkelhäftande tejp består av monoaxiell (MOPP) PPfilmbärare och ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne. Den har bra vidhäftning och hugg på de flesta ytor och god draghållfasthet i längdriktningen. Den är lättavrullad och lätt att applicera. Tejpen används för diverse applikationer inom förpackning, pallning, bandning och buntning. Lämnar inga häftämnesrester på virke.

   

Bandningstejp STOKVIS Korsarmerad

Enkelhäftande tejp bestående av biaxiell PPfilmbärare
med längs- och tvärsgående glasfiberarmering och ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne. Tejpen har hög draghållfasthet, bra vidhäftning och skjuvhållfasthet. Tejpen används för diverse applikationer såsom bandning, pallning och förstärkning. speciellt för cylindriska delar av plast och metall. Den är också lämplig för förslutning av kraftiga och tunga kartonger och lådor. OBS! Ej EAN-kod.

   

Bandningstejp STOKVIS Längsarmerad

Denna enkelhäftande tejp består av biaxiell PP-filmbärare med längsgående glasfiberarmering och ett syntetgummibaserat hotmelt häftämne. Den har hög draghållfasthet och har också bra vidhäftning och skjuvhållfasthet. Tejpen används för diverse applikationer såsom bandning, pallning och förstärkning. Den är också lämplig för förslutning av kraftiga och tunga kartonger och lådor.

   

Batterivatten KEMETYL T-Vatten

För batterier, ångstrykjärn och finrengöring av grammofonskivor, glasögon etc. T-Vatten är avjoniserat. Vattennivån skall ligga ca 5 mm ovanför plattorna. Med T-Vatten i ångstrykjärnet undviks kalkavlagringar.

   

Besiktningstejp

Besiktningslåda BT-85. Besiktningslådan reducerar protokollskrivning och underlättar att hitta besiktnings- och justeringsmärkningarna. Besiktningslådan består av 6 st tejprullar om vardera 150 st märklappar (30x85 mm). Tejpen är lätt att applicera och skadar inte underlaget vid avlägsnandet. Viss försiktighet bör dock iakttagas på papperstapeter.
Respektive rulle är märkt med:
1. UTBYTES
2. JUSTERAS
3. Vit (för egna antecknignar)
samt tre färger för mattläggare, målare och snickare.
Lådans mått: 230x110x110 mm.

   

Betonglösningsmedel PAYBACK Gel Hammer

Gel Hammer är ett effektivt betonglösningsmedel. Löser effektivt härdad betong, cement och kalk. Snabbt biologiskt nedbrytbart, användarvänligt och fri från de traditionella biverkningar från starka syror. Produkten skadar inte material som rengörs som t.ex aluminium, glas, gummi, lackade ytor eller liknande.
Användningsområden:
-
Borttagning av betongrester
- Kalkborttagning
- Rostborttagning.
- Effektiv på smutsiga betonggolv, väggar.
En transparent vidhäftande vätska som används koncentrerad och inte rinner av vertikala ytor. Kan spädas med vatten om lägre styrka önskas. Gel Hammer är verksam upp till 3 timmar och kan lösa upp 6 mm betongrester. Avspolas med högtryckstvätt eller vatten och borste.

   

Betongreparationsmassa 3M Scotch-Weld DP 600

Lättflytande, bubbelfri och självutjämnande betongreparationsmassa med snabbstelnande formel och låg viskositet. Stelnar utan sprickor eller ökad härdningstid oavsett djup. Kan slipas för att få bort skarpa kanter och få till en jämn finish. Passar för reparation och sammanfogning av olika substrat som betong, murbruk, keramik, trä och metall. Appliceras med en vanlig fogspruta eller duo-pack-systemet för maximal bearbetningstid och exakt applicering.

Skadlig
Hälsofarlig
   

Bilglaslim TEROSON Bond 60

1-komponents polyuretanlim med hög prestanda. Avsett för att användas vid byte av vindrutor på fordon. För säkra, tillförlitliga och snabba vindrutebyten, en säker tid till körklar på 60 minuter. Appliceras kallt och har klassledande egenskaper som gör det enkelt att bearbeta. Hanteringen är enkel, ren och snabb tack vare ett komplett förbehandlings- och appliceringssystem. 
Arbetstemperatur: -10°C till +45°C. 

Godkänd/Certifierad enligt: 
FMVSS 208 
MVSS 212

Hälsofarlig
   

Blandningsmunstycke 3M Scotch-Weld EPX

Fyrkantigt blandningsmunstycke för 50 ml patroner. Blandar limmet grundligt och möjliggör precis applicering på materialet. Den avsmalnade spetsen kan skäras till lämplig storlek. Utformat för att användas med 3M Scotch-Weld konstruktionslim 48,5/50 ml Duo-Pak-patroner blandat i 1:1 och 2:1, tillsammans med 3M Scotch-Weld EPX limpistol.

   

Blandningsmunstycke LOCTITE

Blandningsmunstycke för 10:1-blandning av produkter som säljs i 10 ml-förpackningar, bland annat hybrid- och cyanoakrylatlim. Munstycket ger exakt blandning av limmet. 10-pack.

   

Blästringstejp STOKVIS

Tejp i första hand för blästringsarbeten. Tejpen är extra tjock, 0,5 mm, för att motstå högtryckssanden vid blästring på exempelvis metall, betong eller sten. Tillverkad av PVC.

   

Bottningslist SIKA

Bottningsmaterial för fogmassor. Polyetencellplast med slutna celler.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Brandfogmassa SIKA Sikacryl-621 Fire+

Brandhämmande, svällande, ftalatfri akrylfogmassa för inomhus brandtätning av brandceller. Upprätthåller brandmotstånd i vägg och golv vid genomföringar eller linjär fogning. Upp till 4 timmar brandmotstånd. 1-komponentsprodukt, klar att använda och lätt att applicera. Ljuddämpande egenskaper. Kan användas i kombination med SikaSeal-626 Fire Board+, SikaSeal-627 Fire Collar+ och SikaSeal-629 Fire Wrap+.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Brandfogmassa SIKA Sikasil-670 Fire

1-komponents neutralhärdande brandhämmande brandskyddsilikon för inom- och utomhusbruk. Lämplig till applikationer inom bygg- och industrisektorn där krav ställes på hög flambeständighet hos inblandade material.
Underlagstemperatur: +5°C till +40°C.

Skadlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Sunda Hus
   

Brandfogmassa SOUDAL Calofer

Brandfogmassa som efter härdning bildar ett hårt skydd som tål temperaturer på upp till 1500°C.

   

Brandfogskum SIKA Boom-420 Fire

1-komponents, brandhämmande och högexpanderande polyuretanskum för inomhusbruk. Kan appliceras med medföljande munstycke eller pistol. Med säkerhetsventil för möjlighet till längre lagring. Härdat skum kan slipas, målas och skäras. Hindrar brandspridning i upp till 180 minuter enligt EN 1366-4.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Bredspackel ANZA

Bredspackel med ergonomiskt och greppvänligt handtag. Rostfritt blad.

   

Bredspackel rostfri

Bredspackel med plasthandtag. Tillverkad i rostfritt stål.

   

Bredspackel TEBO

Bredspackel med plywoodhandtag och blad av stål. För släta och jämna underlag.

   

Bredspackel TEBO

Trähandtag och härdat stålblad.

   

Bredspackelhållare KGC fast

Avsedd för bred/tand-spacklar med trähandtag. Använd tillsammans med träskaft.

   

Brukspruta BEMIX rak böjd

Bruksspruta för fogning av betongelement och stenmurar, fyllning av formar i trånga utrymmen och borrhål. Med rakt böjt munstycke (45°). Rymmer ca 1 liter bruk.

   

Bygg- och sanitärsilikon SIKA Sikasil-C

Högelastiskt neutralhärdande. Kombinerad bygg- och sanitärsilikon.
Användningsområde: Som generell byggsilikon vid fogning runt dörrar och fönster, vid genomföringar o.dyl. Som sanitärsilikon vid fogning i badrum, duschkabiner, kök o.dyl. Antimögelbehandlad. Ej övermålningsbar. Hälsoskadlig. Rörelseförmåga ± 25%.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +150°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Bygg- och våtrumssilikon SOUDAL Silirub+ S8100

Neutralhärdande sanitär fogmassa för permanent, elastisk fogning i badrum, kök, luftkonditioneringssystem och ventilationssystem, samt för anslutningsfogar på aluminiumbyggnadselement och på målade material, badrumspapper etc. God vidhäftning på glas, keramik, emalj och galvaniserade metaller. Ogenomtränglig för mögel, innehåller ZnP (biocid med antimögelverkan). Lättapplicerad, ingen glödgning. Färgfast och UV-resistent. Förblir elastisk efter härdning. Korrosionsfri och lågmodul. Maximalt 25% tillåten förvrängning. Lösningsmedel-, halogen-, syra- och isocyanatfri. Beständig mot vanliga hushållsrengörnings- och desinfektionsmedel.

   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f¨r mailet, och tar kontakt med dig sänart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Sök bland 125 000 produkter för proffs
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
Maskin & Verktyg
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
1 artikel har lagts i kundvagnen
artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns