;

Fogmassor, Silikoner, Fogskum, Fogsprutor

106 produkter

Sortering:

Akrylfogmassa SIKA Sikacryl-105 Professional

Akrylfogmassa för tätning inomhus. Kan med fördel användas för akustiktätning, tätning av sprickor, håligheter och andra öppningar. Ljuddämpande egenskaper. Övermålningsbar. Bra vidhäftning mot många olika underlag. Lättarbetad. Lösningsmedelsfri. Ftalatfri. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Temperaturbeständighet: -25°C till +70°C efter torkning.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Akrylfogmassa SOUDAL Soudacryl ST

Akrylfogmassa för invändigt bruk med 12,5% rörelseupptagningsförmåga för mindre risk för sprickbildning. Tål nedfrysning till -10°C utan påverkan. Mycket lätt att använda, vattentät och kan övermålas efter härdning. Mycket god vidhäftning på många porösa ytor och aluminium. Används i fogar mellan fönster, foder, socklar och golv, murverk etc.

Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Aktivator SIKA Aktivator-205

Lösningsmedelbaserad färglös vidhäftningsförbättrare för icke-porösa underlag som metaller, plast, keramiska beläggningar, målade och lackade ytor på icke-porösa underlag. Aktivatorn reagerar med fukt och avger aktiva grupper på underlaget. Dessa grupper agerar som en länk mellan underlaget och primer eller fogmassa/lim. Speciellt anpassad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikaflex och Sikasil lim och fogmassor. Ytorna måste vid applicering vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och kontamineringar. Brandfarlig.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Betongreparationsmassa 3M Scotch-Weld DP 600

Lättflytande, bubbelfri och självutjämnande betongreparationsmassa med snabbstelnande formel och låg viskositet. Stelnar utan sprickor eller ökad härdningstid oavsett djup. Kan slipas för att få bort skarpa kanter och få till en jämn finish. Passar för reparation och sammanfogning av olika substrat som betong, murbruk, keramik, trä och metall. Appliceras med en vanlig fogspruta eller duo-pack-systemet för maximal bearbetningstid och exakt applicering.

Skadlig
Hälsofarlig
   

Blandningsmunstycke 3M Scotch-Weld EPX

Fyrkantigt blandningsmunstycke för 50 ml patroner. Blandar limmet grundligt och möjliggör precis applicering på materialet. Den avsmalnade spetsen kan skäras till lämplig storlek. Utformat för att användas med 3M Scotch-Weld konstruktionslim 48,5/50 ml Duo-Pak-patroner blandat i 1:1 och 2:1, tillsammans med 3M Scotch-Weld EPX limpistol.

   

Bottningslist SIKA

Bottningsmaterial för fogmassor. Polyetencellplast med slutna celler.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Brandfogmassa SIKA Sikacryl-621 Fire+

Brandhämmande, svällande, ftalatfri akrylfogmassa för inomhus brandtätning av brandceller. Upprätthåller brandmotstånd i vägg och golv vid genomföringar eller linjär fogning. Upp till 4 timmar brandmotstånd. 1-komponentsprodukt, klar att använda och lätt att applicera. Ljuddämpande egenskaper. Kan användas i kombination med SikaSeal-626 Fire Board+, SikaSeal-627 Fire Collar+ och SikaSeal-629 Fire Wrap+.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Brandfogmassa SIKA Sikasil-670 Fire

1-komponents neutralhärdande brandhämmande brandskyddsilikon för inom- och utomhusbruk. Lämplig till applikationer inom bygg- och industrisektorn där krav ställes på hög flambeständighet hos inblandade material.
Underlagstemperatur: +5°C till +40°C.

Skadlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Sunda Hus
   

Brandfogmassa SOUDAL Calofer

Brandfogmassa som efter härdning bildar ett hårt skydd som tål temperaturer på upp till 1500°C.

   

Brandfogskum SIKA Boom-420 Fire

1-komponents, brandhämmande och högexpanderande polyuretanskum för inomhusbruk. Kan appliceras med medföljande munstycke eller pistol. Med säkerhetsventil för möjlighet till längre lagring. Härdat skum kan slipas, målas och skäras. Hindrar brandspridning i upp till 180 minuter enligt EN 1366-4.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Brukspruta BEMIX rak böjd

Bruksspruta för fogning av betongelement och stenmurar, fyllning av formar i trånga utrymmen och borrhål. Med rakt böjt munstycke (45°). Rymmer ca 1 liter bruk.

   

Bygg- och sanitärsilikon SIKA Sikasil-C

Högelastiskt neutralhärdande. Kombinerad bygg- och sanitärsilikon.
Användningsområde: Som generell byggsilikon vid fogning runt dörrar och fönster, vid genomföringar o.dyl. Som sanitärsilikon vid fogning i badrum, duschkabiner, kök o.dyl. Antimögelbehandlad. Ej övermålningsbar. Hälsoskadlig. Rörelseförmåga ± 25%.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +150°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Bygg- och våtrumssilikon SOUDAL Silirub+ S8100

Neutralhärdande sanitär fogmassa för permanent, elastisk fogning i badrum, kök, luftkonditioneringssystem och ventilationssystem, samt för anslutningsfogar på aluminiumbyggnadselement och på målade material, badrumspapper etc. God vidhäftning på glas, keramik, emalj och galvaniserade metaller. Ogenomtränglig för mögel, innehåller ZnP (biocid med antimögelverkan). Lättapplicerad, ingen glödgning. Färgfast och UV-resistent. Förblir elastisk efter härdning. Korrosionsfri och lågmodul. Maximalt 25% tillåten förvrängning. Lösningsmedel-, halogen-, syra- och isocyanatfri. Beständig mot vanliga hushållsrengörnings- och desinfektionsmedel.

   

Byggsilikon SIKA Sikasil-FDA

En elastisk silikon för fogar i livsmedels- och läkemedelsindustrin där det ställs krav på FDA-godkännande. Med ättiksbaserat 1-komponents härdsystem där härdningen sker med hjälp av luftens fuktighet. Skinnbildning sker efter ca 20 min. Obetydlig lukt.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet: -50°C till +180°C
FDA godkännande nr 21 CRF 177.1210 och 177.2600.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogmassa ILLBRUCK SP519 Fasadfog Pro

Fogmassa avsedd för fasadfogning, runt dörrar och fönster, mellan olika byggmaterial såsom betong, murverk, metall och trä. Anpassad för kalla klimat, men även användbar inomhus. Miljöanpassad, fri från ftalater, isocyanater och silikoner. God väder-. UV- och åldersbeständighet. Utmärkt vidhäftning. Brandklassad upp till EI60.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogmassa SIKA SikaHyflex-402 Connection

1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationerna. För inom- och utomhusbruk. Goda appliceringsegenskaper, lättsprutad och lättglättad. Mycket god vidhäftning på de flesta förekommande byggnadsmaterial. Låg belastning på vidhäftningsytorna. Mycket god väder- och åldringsbeständighet. Övermålningsbar (gör förtest). Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper. Primerfri i de flesta applikationer. Lukt-, lösningsmedels- och ftalatfri. Förblir elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25%.
Användningsområde: Rörelse- och anslutningsfogar, fasadelement, balkonger och altaner, fönster och dörrkarmar, prefabelement, stödmurar, skiljeväggar, hålkäl etc.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -40°C till +90°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Fogmassa SIKA Supermastic-2

1-komponent plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja. Skinnbildande, ej petsäker. Mjuk och smidig konsistens. God vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm. Behöver ingen förstrykning med primer. Missfärgar inte omgivande material. Kan övermålas med de flesta färger. Förprov rekommenderas dock. För inom- och utomhusbruk.
Appliceringstemperatur: +5°C till +40°C.
Temperaturbeständighet: -30°C till +75°C.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogmassa SIKA Supermastic-3

1-komponent, plastisk skinnbildande fogmassa, baserad på polymeriserande oljor. God vidhäftning mot betong, tegel, puts, trä, sten, klinker, metall, glas mm och behöver ingen förstrykning med primer. Missfärgar inte omgivande material och kan övermålas med de flesta vanliga färger. Används för tätning av fogar med begränsad fogrörelse, runt fönster, dörr-, vägg- och balkongpartier, som tätningsmassa under nock- och takpannor, vid olika typer av plåt- och ventilationsarbeten samt vid rörgenomföringar.

Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogmassa SOUDAL Soudafalt Bitumen

1-komponents bitumenbaserad fogmassa. Lätt att applicera, god vidhäftning på många underlag, även under vatten. För reparation av läckor i takelement, hängrännor och avloppsledningar. Maximal rörelseupptagning på 10%.

Brandfarlig
Skadlig
   

Fogmassa SOUDAL Soudaseal HY20

Neutral enkomponents SMX polymer fogmassa för rörelsefogar. Lätt att applicera även vid låga temperaturer. Miljövänlig, innehåller inte isocyanat, lösningsmedel, silikon eller syror. Ftalatfri. För både inom- och utomhusbruk.

   

Fogpinne

Fogpinnar av bok för glättning och avjämning av fogmassor.

   

Fogskum CASCO AllSeason FlexFoam

Polyuretanskum för isolering och tätning.
Användningsområde: Polyuretanskum för isolering och tätning runt dörrar och fönster, används ner till - 10°C. Lämplig att använda till träkonstruktioner. Kan användas med eller utan pistol. Bearbetningsbar efter ca 30 min. Rörelseförmåga ca 25%.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Fogskum SIKA SikaBoom-157 All Seasons

1-komponents expanderande polyuretanfogskum för året runt användning. Appliceras med hjälp av medföljande munstycke. Goda värmeisolerande och ljuddämpande egenskaper. God vidhäftning mot de flesta vanligt förekommande byggnadsmaterial. Används som isolering och fyllnad av håligheter och tomrum, fogning runt dörr- och fönsterkarmar, fyllnad runt rör och genomföringar etc. Kan appliceras på kalla underlag vid låga temperaturer. Bildar en homogen skumstruktur även vid låg luftfuktighet. Härdat skum kan skäras, slipas och målas över. Genomhärdad efter 24 timmar. För inom- och utomhusbruk. Fritt från klor- paraffiner och halogener.
Temperaturområde: -10°C till +40°C.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Fogskum SIKA SikaBoom-461 Top Isocyanatfri

1-komponents expanderande fogskum baserat på silanterminerade polymer (STP). Isocyanatfritt och fukthärdande. Praktisk kombiflaska, kan appliceras med både fogskumpistol och medföljande munstycke. Säkerhetsventil för längre hållbarhet. Goda värme- och ljudisolerande egenskaper. God vidhäftning mot de flesta vanligt förekommande byggnadsmaterial. Används som isolering och fyllnad av håligheter och tomrum, fogning runt dörr- och fönsterkarmar, fyllnad runt rör och genomföringar etc. Flexibel efter härdning. Härdat skum kan skäras, klippas, slipas och målas. Genomhärdad efter 24 timmar. För inom- och utomhusbruk. Fritt från isocyanater, klorerade paraffiner, halogen och mjukgörare.
Temperaturområde: +5°C till +35°C.

Brandfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogskum SOUDAL Comfort All Season

Återanvändningsbart PU-skum för fyllning av små och stora håligheter i tak, runt dörr- och fönsterkarmar, vägghåligheter, rörarbete och kabeldragningar. Återanvändningsbar i upp till 6 veckor efter första användningen. Med Genius Gun-handtag som gör att man inte behöver någon pistol.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Fogskum SOUDAL Flexifoam GUN All Season

Flexibelt PU-skum. Absorberar upp till 50% av rörelserna och ger därför en lång termisk och akustisk isolering. Möjliggör justering av karmar eftersom att produkten inte pressar mot dem. Låg expansion. Används tillsammans med skumpistol. Brandklass B2 enligt DIN 4102.
Uppfyller kraven enligt GEV EMICODE EC1+.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Fogskum SOUDAL Genius Gun Flexi

1-komponents, självexpanderande och flexibelt PU-baserat fogskum. Skummet härdar och förblir helt flexibelt. Avsett att användas till montering av fönster- och dörrkarmar, fyllning av håligheter, tätning av alla typer av öppningar i takkonstruktioner, applicering av ett ljudabsorberande skikt samt förbättring av termisk isolering i kylsystem. Hög fyllningskapacitet. God vidhäftning på alla ytor (utom PE, PP och PTFE). Högt isoleringsvärde, termiskt och akustiskt. Mycket bra limningsegenskaper. Låg expansion. Elastisk och komprimerbar. Freonfritt. Snabb härdning. Ej UV-resistent.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Fogskum SOUDAL Genius Gun SMX

1-komponents, isolerande och självexpanderande fogskum. Isocyanatfritt. Avsett att användas till montering av fönster- och dörrkarmar, fyllning av håligheter, tätning av alla typer av öppningar i takkonstruktioner, applicera en ljudplatta och att förbättra termisk isolering i kylsystem. Hög fyllningskapacitet. God vidhäftning på alla ytor (utom PE, PP och PTFE). Högt isoleringsvärde, termiskt och akustiskt. Mycket bra limningsegenskaper. Låg expansion. Freonfritt. Ej UV-resistent.

Brandfarlig
   

Fogskum SOUDAL Soudafoam SMX 1K

Isocyanatfritt fogskum. Har ett fukthärdande härdsystem som fungerar bäst på måttligt fuktade ytor exempelvis trä, betong samt sten. Går att använda från +5°C. Engångsflaska.
Uppfyller kraven enligt GEV EMICODE EC1+.

Brandfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Fogskum SOUDAL Soudafoam SMX GUN

Isocyanatfritt fogskum. Har ett fukthärdande härdsystem som fungerar bäst på måttligt fuktade ytor exempelvis trä, betong samt sten. Går att använda från +5°C. Används tillsammans med skumpistol.
Uppfyller kraven enligt GEV EMICODE EC1+.

Brandfarlig
   

Fogskum/Vinterskum CASCO

Ett hårt 1-komponents polyuretanskum som fungerar ner till -10°C.
Användningsområde: Vinterskum är anpassat för kalla väderförhållanden. Tätar och isolerar runt fönster, rörgenomföringar mellan byggnadselement och vid fyllning av håligheter. Används i konstruktioner med betong, sten, gips och trä. Passar alla årstider, men härdar betydligt snabbare vid +25°C. Bearbetningsbar efter ca. 3 timmar.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogskumrengöring CASCO

Framtagen för rengöring och underhåll av fogskumspistoler. Innehåller en skyddskomponent som gör att pistolen inte utsätts för korrosion.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Fogskumrengöring SIKA SikaBoom Cleaner

Lösningsmedelsburet rengöringsmedel för rengöring av SikaBoom fogskumpistoler efter användning. Avlägsnar effektivt ohärdat skum från pistolerna och spolar rent ventiler och rör. Kan även användas för rengöring av ohärdat skum på andra ytor och för att avlägsna fett från feta underlag.
Temperaturområde: +5°C till +35°C.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Fogskumrengöring SOUDAL Gun & Foam Cleaner

Rensar och tar bort PU-skum. För rengöring av skumpistolen samt ventilerna. Borttagning av icke härdat skum. Innehåller lösningsmedel.

Brandfarlig
Skadlig
   

Fogspruta BOSCH GCG 18 V-310 utan batteri

Batteridriven fogspruta 18 V Li-Ion. Passar till fogmassor i patron på upp till 310 ml. Kontrollerat materialflöde tack vare hastighetsreglage med nio inställningar och en variabel hastighetsutlösare. Tryckkraft på upp till 3,5 kN och maximal matning på 8 mm/sekund. Anti-droppfunktion, trycket reduceras hos kolvstången när utlösaren släpps, vilket eliminerar droppande och överflödigt material. Försedd med upphängningsbygel. Kompatibel med alla Bosch Professional 18 V-batterier och laddare.
Levereras utan batteri och laddare.

   

Fogspruta BOSCH GCG 18 V-600 utan batteri

Batteridriven fogspruta 18 V Li-Ion. Passar till fogmassor i patron på 310 ml och 400 ml samt påsar på 400 ml och 600 ml. Kontrollerat materialflöde tack vare hastighetsreglage med nio inställningar och en variabel hastighetsutlösare. Tryckkraft på upp till 3,5 kN och maximal matning på 8 mm/sekund. Anti-droppfunktion, trycket reduceras hos kolvstången när utlösaren släpps, vilket eliminerar droppande och överflödigt material. Försedd med upphängningsbygel. Kompatibel med alla Bosch Professional 18 V-batterier och laddare.
Levereras utan batteri och laddare.

   

Fogspruta CASCO Progun 6200

Pistol för 300 ml patroner.

   

Fogspruta CASCO ProGun P160

Kraftfull öppen fogpistol för 300 ml patroner. Enkel och smidig att använda. På grund av sin styrka passar den även utmärkt att använda till fogmassor alt monteringslim av tjockare konsistens.

   

Fogspruta COX Airflow 3 310 ml

Tryckluftsdriven fogspruta med kolv i anodiserad aluminium. Variabel hastighet och ljuddämpare. Ergonomiskt utformad. Passar 310 ml patron.
Max arbetstryck: 6,8 bar.

   

Fogspruta COX Airflow 3 600 ml

Tryckluftsdriven fogspruta med kolv i anodiserad aluminium. Variabel hastighet och ljuddämpare. Ergonomiskt utformad. Passar 600 ml påsar.
Max arbetstryck: 6,8 bar.

   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f¨r mailet, och tar kontakt med dig sänart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Sök bland 125 000 produkter för proffs
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
Maskin & Verktyg
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns