;

Färg, Kemtekniska artiklar

53 produkter

Sortering:

Rödsprit KEMETYL T-Röd

Används som rengöringsmedel för t.ex. fönster, speglar, TV-rutor, sanitetsgods m.m. Lösningsmedel för vissa färger och fläckar och frostskydd för bilens spolarvätskesystem, VVS system m.m. T-Röd kan även användas som bränsle till spritkök.
Irriterande. Mycket brandfarligt.

  • Populär
Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Spolarvätska STARTA färdigblandad

Rengöringsmedel för bilens rutor, strålkastare och fönster. Färdigblandad spolarvätska tar effektivt bort vägsalt, trafikfilm och annan smuts, skadar inte bilens gummilister, torkarblad eller lack. Fryspunkt ca -18°C.

  • Populär
Brandfarlig
   

Sprayfärg RUST-OLEUM Hard Hat

Snabbtorkande sprayfärg. Idealisk för användning på de flesta underlag som trä, betong och puts. Bart eller lätt rostigt stål grundas med primer 2169 eller 2182. Galvaniserade underlag, aluminium och andra glatta ytor grundas med vidhäftningsprimer 2102. För fluorescerande färg rekommenderas ett vitt grundskikt. Klarlack 2500 förhöjer och förlänger effekten hos fluorescerande färger och används även för att skydda krom-, aluminium-, silver- och metallic-färg.
Värmebeständig färg 7778 (mattsvart) och 7715 (aluminium) används utan grundfärg direkt på det rengjorda och avrostade metallunderlaget. Temperaturbeständig upp till 535°C (permanent), <750°C (temporärt).

  • Populär
Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Märkfärg MERCALIN Marker Flou

Högkvalitativ märkspray med klara fluorescerande kulörer för märkning på byggarbetsplatser, vägar, byggnader, tunnlar, gruvor och geodesi. Kan användas på en mängd olika underlag, även fuktiga, som t ex asfalt, betong, gräs, grus, trä, sten och is. Säkerhetshatt med 360°-ventil som möjliggör markering i både upprätt och nedvänt läge.

  • Populär
Brandfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Sunda Hus
   

Batterivatten KEMETYL T-Vatten

För batterier, ångstrykjärn och finrengöring av grammofonskivor, glasögon etc. T-Vatten är avjoniserat. Vattennivån skall ligga ca 5 mm ovanför plattorna. Med T-Vatten i ångstrykjärnet undviks kalkavlagringar.

  • Populär
   

Aceton NITOR

Lösningsmedel för bland annat fett, harts och olja. Färglös lättflytande vätska med märkbar lukt. Fullständigt blandbar med vatten. Inandning eller förtäring i större mängder ger huvudvärk och yrsel. Mycket brandfarlig. Hälsoskadlig.

  • Populär
Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Alg- och mögeltvätt BIOKLEEN Proffs

Högkoncentrerat medel som rengör och sanerar effektiv från smuts och sot, vid kraftig påväxt av alger, mossa och lav mm på in- och utvändigt trä, betong, eternit och tegel mm och vid förekomst av kraftiga angrepp av svamp, mögel, blånad, insekter och röta i byggnader och konstruktionsvirke. Förhindrar ny påväxt med långtidseffekt på byggnads- och markstensytor i upp till 4-5 år.
Biocidprodukt. Använd biocider med försiktighet och på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Skadlig
Bedömd av BASTA
   

Frysskydd KEMETYL T-99,5%

För frysskydd och smörjning av tryckluftssystem på lastvagnar, lastbilar, bussar och tryckluftsarmaturer. Vid lägre temperatur än +5°C skall det, enligt Trafiksäkerhetsverket, finnas tillräcklig mängd sprit i behållare till tryckluftssystemet. Innehåller absoluterad, denaturerad etanol och medel med smörjande effekt för att motverka uttorkning av ventiler, membran, O-ringar m m.

Brandfarlig
Skadlig
   

Färgapplikator SOPPEC

Lätt och flexibel färgapplikator med PVC-handtag och hjul för markeringsarbeten på marken. Ger en bekväm och ergonomisk arbetsställning. Anpassad för aerosoler i alla storlekar, t ex markeringsfärgerna från Mercalin och Soppec och linjemarkeringsfärgerna Mercalin Striper och Soppec Tracing.

   

Grundfärg Primer RUST-OLEUM Hard Hat

Rust-Oleum Hard Hat grundfärg är snabbtorkande, korrosionsskyddande färg för användning på nya, bara eller lätt rostiga stålytor. Låt grundfärgen torka 10 minuter och applicera toppfärgen inom 1 timme eller efter 48 timmar.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
   

Grön färglösare RUST-OLEUM 2950

En Grön färglösare som är metylenkloridfri. Mycket effektiv. Fungerar på alkydfärger, polyuretan- och epoxifärger. Gelliknande pasta. Verksam även vid låga temperaturer. Även effektiv för avlägsning av lim.

Brandfarlig
Frätande
   

Hammarlack HAMMERITE

Med Hammerite kan man måla direkt på rost. Det bästa skyddet får man då man använder Hammerite på ny metall. Det blir en emaljliknande yta med inbyggt rostskydd som håller i många år. Ger en yta som stöter bort vatten och smuts samt stoppar vidare rostbildning. Högblank.

Brandfarlig
Skadlig
Miljöfarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Hammarlack HAMMERITE Spray

Med Hammerite kan man måla direkt på rost. Det bästa skyddet får man då man använder Hammerite på ny metall. Det blir en emaljliknande yta med inbyggt rostskydd som håller i många år. Ger en yta som stöter bort vatten och smuts samt stoppar vidare rostbildning. Högblank.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Isopropanol IPA P637

Isopropanol avsedd för rengöring av fiberoptisk kabel, kontakter, mellanstycken, utrustning och verktyg vid installation av fiberoptik. Smutspartiklar, dammpartiklar, vätskor eller ångor som kondenserar på fiberytan kan orsaka stor skada och effektförluster. Använd inte rengöringsvätskor på fiber som är i drift.

Brandfarlig
Skadlig
   

Kallgalv RUST-OLEUM

Ett korrosionsskydd för t.ex. sågskär, svetsfogar/svetspunkter, skadade galvaniserade ytor, bart eller blästrat stål.
2185/1085 GALVA ZINC.
90% ren zink i den torra färgfilmen. Uppfyller DIN-norm 50.976. Grå-matt utseende. Värmebeständig upp till 450°C. Även för penselapplicering (1085). 3-vägsskydd: Katodiskt skydd, kemikalieskydd och mekaniskt skydd
2180 GALVA EXPRESSE.
Snabbtorkande zink-grund. Hanteringsbar efter 10 minuter. Reptålig. Matt-grå finish. Idealisk för användning i produktionsmiljöer.
2117 GALVA ZINC-ALU.
Bästa kombination av skydd och finish "Gnistrande" aluminium. 80% zink i det torra färgskiktet. Värmebeständig upp till 450°C. Även för penselapplicering (1017).
2120 GALVA PLUS.
För uppfräschning av ny-galvaniserade ytor. Ser ut som ny-zink. Lägre zinkhalt, mer aluminium.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Kallgalv SPRAY MASTER Zinc

Kallgalv i sprayform, för skydd av järn- och stålytor, svetsfogar etc mot korrosion. Färdig färgfilm innehåller minst 90% zink, som elektrokemiskt binds vid järn- eller stålytor med hjälp av luftens fuktighet. Självläkande vid mekaniska skador genom zinkens förmåga att krypa över den blottade ytan. Ger ett rostskydd som kan jämföras med varmgalvanisering, men som kan utföras direkt på plats.

Brandfarlig
Skadlig
Miljöfarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Korrosionsskydd CRC Galva Brite

Rostskyddande zink/aluminiumsprayfärg för reparation och bättring av rostskyddet på alla metallytor. Ger en blank, aluminiumliknande yta, som med tiden åldras till samma utseende som förzinkat stål. God vidhäftning till metall. Skyddar mot rost och flagnar inte. Fri från bly och krom.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
   

Korrosionsskydd CRC Zinc

Zinkbaserat ytbehandlingsmedel som ger ett långtidsverkande rostskydd av zink, utmärkta egenskaper mot mekanisk nötning. För järnkonstruktioner, järnvägs-, lantbruk-, materialhanterings-utrustning. Svetsfogar, skärmar, dörrar, balkar samt karosseridetaljer. För bättring av skadade galvaniserade ytor.

Brandfarlig
Skadlig
Miljöfarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Kylarvätska KEMETYL K-Glykol

Anpassad för året-runt-bruk i vattenkylda förbränningsmotorer. Innehåller ej nitrater, aminer eller fosfater. Förhindrar frysning, korrosion och överhettning.
Uppfyller kraven enligt British Standard BS6580:2010, AFNOR NFR15-601 och ASTM D3306.
Hälsoskadligt.

Skadlig
Hälsofarlig
   

Kylarvätska STARTA Glykol

Kylarvätska för de flesta förbränningsmotorers kylarsystem. kan även användas som korrosionsskydd i slutna vattenburna värme och kylsystem. ger bra och långvarigt korrosionsskydd för de vanligaste metallerna i kylarsystem som koppar, tenn, mässing, stål, gjutjärn och aluminium. För bästa korrosionsskydd rekommenderas minst 30% inblandning. Baserad på etylenglykol och är fri från silikat, amin, fosfat och nitrit. Organiska tillsatser för att skydda mot korrosion, oxidation och minska kavitationstendenser.

Skadlig
Hälsofarlig
   

Lacknafta KEMETYL

För spädning av olje- och akrylfärger enligt färgtillverkarens anvisningar. För rengöring av målningsverktyg som använts till färger spädbara med lacknafta. Kan även användas som fläckborttagare på golv, målade ytor, kakel, möbler m.m. om underlaget inte skadas av lacknafta.
Hälsoskadlig.

Hälsofarlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Linjemarkeringsfärg RUST-OLEUM Hard Hat

För markering av parkeringsplatser, gångytor och idrottsfält. Klarar lätt trafik efter 4 timmar, bra vidhäftning på betong, asfaltbeläggningar, grus, jord och gräs. Väder- och nötningbeständiga. Används endast då lufttemperaturen är mellan 0°C och 35°C. Räcker till 60 löpmeter (vid 10 cm bredd).

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Lysfotogen KEMETYL

Bränsle för båtvärmare, fotogenkök, fotogenkaminer och utomhuslyktor. Endast för utomhusbruk.

Hälsofarlig
   

Manöverhandtag CRC Marker Paint

Manöverhandtag för applicering av CRC märkfärg. Praktiskt långt handtag som gör att man slipper att gå böjd vid markeringsarbeten på marken.

   

Markeringsvagn RUST-OLEUM Hard Hat

För enkel linjemålning på parkeringsplatser. Manöverhandtag beställes separat.

   

Metallgrundfärg RUST-OLEUM 569

En-komponents metallgrundfärg för nytt, bart eller lätt rostigt stål i industriell eller annan korrosiv miljö. Snabbtorkande, övermålningsbar efter 2 timmar. Utmärkt utflytning. Brytbar för anpassning till toppfärg. Avsedd att övermålas med Rust-Oleum Alkythane 7500 toppfärg eller vid hög korrosivitet Rust-Oleum 1060/1080 tjockbyggande metallgrund efterföljt av Alkythane 7500 toppfärg. Kan även användas som verkstadsgrundfärg.

Brandfarlig
Skadlig
Miljöfarlig
   

Målarsoda NITOR

Baserad på 100% natriumkarbonat och rengörande tensid. Ett basiskt (alkaliskt) pulver som löses upp i varmt vatten till en klar vätska och får tillsammans med smutslösande tensider en kraftfull effekt på ytor som tvättas före ommålning och tapetsering.
Irriterande.

Skadlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Märkfärg CRC Marker Paint

Temporär, fluorescerande märkfärg för applicering i alla riktningar. Snabbtorkande märkfärg för temporär märkning för alla typer av inom- och utomhusmarkeringar. CRC Marker paint kan sprayas i alla riktningar och munstycket behöver ej göras rent efter användning. Ger en utmärkt vidhäftning på alla typer av underlag (asfalt, sten, cement, trä m.m.). Kan även användas där väta förekommer och den fluorescerande färgen syns bra även på mörka underlag. Praktisk, rörlig skyddshatt som sitter fast i flaskan och förhindrar transportläckage och liknande.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Märkfärg MERCALIN RS Permanent

Mångsidig märkspray med mycket bra täckning. För byggarbetsplatser, vägar, byggnader, tunnlar, gruvor och geodesi. Används främst utomhus. Säkerhetshatt med 360°-ventil. Kan användas på en mängd olika underlag (även fuktiga) som t.ex. asfalt, betong, gräs, grus, trä, sten och is. Torktid ca 10 minuter. Mycket hög beständighet mot dåligt väder och UV-strålning.
Användningstemperatur: -20°C till +50°C

Brandfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Sunda Hus
   

Märkfärg MERCALIN TS Temporär

Märkspray som används för tillfällig märkning och som därför har begränsad hållbarhet. Synlighet upp till 8 veckor beroende på underlag, applikationsförhållanden och UV-strålning. Kan användas på asfalt, betong, gräs eller grus på fotbollsplaner, tennis- och golfbanor. Rekommenderas också för idrottsevenemang som t ex maratonlopp och cykeltävlingar. Mycket god vidhäftning. Torktid 10 minuter.
Användningstemperatur: -20°C till 50°C.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av Sunda Hus
   

Märkfärg RUST-OLEUM Hard Hat

Markeringsfärg med inverterade munstycken. För markering av byggnadsområden, ledningar under jord och trafiksäkerhetsmärkningar. Torkar på 20 minuter och fäster på metall, betong, asfaltbeläggningar, grus, jord och gräs. Bästa resultat uppnås då lufttemperaturen är mellan 0°C och 35°C.

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
   

Märkfärg SOPPEC Fluo TP

Fluorescerande märkfärg för användning inom områden som geodesi, vägbyggnad, markarbeten, rörläggning, bygg, elektriska installationer m.m. Kan användas på betong, asfalt, gräs, grus, sand, mineral, trä m m. Snabbtorkande, ca 10 min. Bra täckning och hög synbarhet även på håll. Bra vidhäftning även på fuktiga underlag upp till 12 månader (beroende på underlag, förhållande vid applicering och UV-exponering). Användningstemperatur -20°C till 50°C. Robust säkerhetshatt (går inte sönder om man tappar den) i samma kulör som färgen.

Brandfarlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Sunda Hus
   

Märkfärg SOPPEC Promarker

Icke fluorescerande märkfärg med mycket lång varaktighet. Kan användas för identifieringsmärkning eller för att dölja andra markeringar, vid rördragning och byggarbete, markarbete, elektriska installationer. Användbar på en mängd olika underlag som t ex betong, asfalt, gräs, grus, sand, sten och trä. Snabbtorkande, ca 10 min. Mycket bra täckning. Varaktighet upp till 12 månader beroende på underlag och applikationsförhållanden. Mycket väderbeständig och tålig mot UV-strålning. Användningstemperatur -20°C till 50°C. Robust säkerhetshatt (går inte sönder om full burkn tappas från en höjd av 1,50 m).

Brandfarlig
Bedömd av BASTA
   

Märkfärg SPRAY MASTER Marker Eco Flourescent

Snabbtorkande märksfärg i sprayburk för underlag som asfalt, trä, betong, gräs, grus m m. Passar t ex för gräv- och anläggningsarbeten, märkning för håltagning och vägginfästningar. Etylalkoholbaserad och utan konventionella lättflyktiga lösningsmedel. Drivgasen är ersatt med bio-dimetyleter som har sitt ursprung i förnyelsebara råvaror. Alkoholen är dessutom en fermenterad produkt och av det förnyelsebara slaget. Detta sammantaget gör produkten till ett bra val ur hälso- och miljöaspekt.

Brandfarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Märkfärg SPRAY MASTER Marker Eco Flourescent Gen II

Etanolbaserad, snabbtorkande märkspray för underlag som asfalt, trä, betong, berg, cellplast, gräs och grus m m. Huvudbeståndsdelen utgörs av etanol av 100% förnyelsebart ursprung, vilken klassificeras som en alkohol och är vattenlöslig med låg giftighet och med få kända negativa hälsoaspekter. Produkten doftar mindre än produkter med fossila lösningsmedel och går att tvätta av från exempelvis händerna med tvål och vatten tillsammans med mekanisk bearbetning. Försedd med säkerhetslock där avtryckaren enkelt kan låsas för att undvika oavsiktlig sprayning.

Brandfarlig
   

Märkfärg SPRAY MASTER Marker Eco Solid

Snabbtorkande märkfärg i sprayburk för underlag som asfalt, trä, betong, gräs, grus m m. Passar t ex för gräv- och anläggningsarbeten, märkning för håltagning och vägginfästningar. Etylalkoholbaserad och utan konventionella lättflyktiga lösningsmedel. Drivgasen är ersatt med bio-dimetyleter som har sitt ursprung i förnyelsebara råvaror. Alkoholen är dessutom en fermenterad produkt och av det förnyelsebara slaget. Detta sammantaget gör produkten till ett bra val ur hälso- och miljöaspekt.

Brandfarlig
Bedömd av Byggvarubedömningen
   

Märkfärg SPRAY MASTER Marker Eco Solid Gen II

Etanolbaserad, snabbtorkande märkspray för underlag såsom asfalt, trä, betong, berg, cellplast, gräs, grus m m. Huvudbeståndsdelen utgörs av etanol av 100% förnyelsebart ursprung, vilken klassificeras som en alkohol och är vattenlöslig med låg giftighet och med få kända negativa hälsoaspekter. Produkten doftar mindre än produkter med fossila lösningsmedel och går att tvätta av från exempelvis händerna med tvål och vatten tillsammans med mekanisk bearbetning. Försedd med låsbart säkerhetslock där avtryckaren enkelt kan låsas för att undvika oavsiktlig sprayning.

Brandfarlig
   

Märkfärg SPRAY MASTER Marker Solid

Snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, betong, gräs, grus m.m. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att rita symboler och skriva text. Med det vita munstycket markerar du linjer med högre färgflöde. Standardspray för entreprenörer inom tele-, bygg-, el- och vatten och används inom byggnadsindustrin, gatuavdelningar, vägavdelningar och lantmäteri m.fl.

Brandfarlig
Skadlig
Bedömd av BASTA
Bedömd av Byggvarubedömningen
Bedömd av Sunda Hus
   

Pistolhandtag SOPPEC

Lätt och flexibel markeringspistol för både Mercalin och Soppecs markeringsfärg. Utformad för markeringsarbeten på marken. Tillverkad av PVC. Anpassad för aerosoler i alla storlekar.

   

Rostskyddsfärg POWER COAT 3in1

Rostskyddsfärg för grund- och toppmålning i samma produkt. En polyesterbaserad 1-komponentsfärg med mycket goda korrosionsskyddsegenskaper. Bildar en flexibel, slitstark och slagtålig beläggning som även tål höga eller snabbt växlande temperaturer och är kemikaliebeständig. Kan appliceras på metallrena, förzinkade eller målade ytor och lämpar sig även för plåtfasader och plåttak. Kan även appliceras på mauellt avrostad yta (St2/St3). Lämpad för skydd av stålkonstruktioner i utsatt industriell eller marin miljö. Torkar vid en temperatur på ned till -10°C, dammtorr (20°C) efter 30 min och övermålningsbar (20°C) på 2 timmar.
Godkänd enligt NORSOK M-501 och ISO 12944, klass C5-M.

Brandfarlig
Skadlig
   
Testing...
Markerade fält måste fyllas i!
E-postadressen felaktigt angiven!
Vi tackar f&uml;r mailet, och tar kontakt med dig s&auml;nart vi kan.
Något gick fel, och meddelandet kunde inte levereras!
Aktuell produkt är inte lagerlagd; välj en annan produkt.
Det finns inga varor i kundvagnen!
Ändringarna i kundvagnen måste sparas eller ångras innan ordern kan läggas!
En eller flera artiklar saknar obligatorisk textrad!
Ange ett namn på listan!
Vill du ta bort den valda inköpslistan?
Orsak till borttaget måste anges!
Vill du attestera och verkställa ordern?
Vill du neka och makulera ordern?
Sök bland 125 000 produkter för proffs
Om flera konton finns
Lösenordet är inte korrekt bekräftat!
Idag mellan kl. 21.00 - 24.00 kommer webshopen inte att vara tillgänglig på grund av en omfattande uppgradering.
Maskin & Verktyg
För att användarkontot ska kunna läggas upp måste en kontoansökan fyllas i, skrivas under med namnteckning och skickas in till oss. Använd knappen längst ner på sidan för att öppna kontoansökan i ett nytt fönster!
{0} artikelrad(er) har lagts i kundvagnen.
Antalsinformation felaktigt angiven!
Vill du ta bort alla artiklar från kundvagnen?
Innehållet i punchout-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avbryta hanteringen av denna punchout-order?
App-ordern kommer att placeras i kundvagnen och ersätta kundvagnens nuvarande innehåll. Vill du fortsätta?
Vill du avsluta hanteringen av denna app-order?
Artikeln finns ej!
Betalningen avbruten av användaren, ordern ej lagd!
Artikeln kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Artiklarna kommer att tas bort permanent från inköpslistan. Vill du fortsätta?
Ta bort artikeln från kundvagnen?
Vill du hämta den sparade kundvagnen och ta bort den från listan? Den befintliga kundvagnen kommer att tömmas, och ersättas med innehållet i den sparade kundvagnen.
Vill du ta bort den sparade kundvagnen?
Ange del av kundnamn eller kundnummer på två eller fler tecken!
Ditt köp kan inte genomföras; ransonbeloppet är överskridet.
/katalog/sokfts/

Logga in

Välkommen

Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.

Bruten förpackning

Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.

Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .

0

Spara eller hämta kundvagn

Inga sparade kundvagnar finns